Διαβήτης

Terra VitaminE

Συμπλήρωμα διατροφής με συνδυασμένη δράση καθαρής βιταμίνης Ε και βιταμίνης C. Αντιοξειδωτικό

ROSSO STRIPS

Ταινίες μέτρησης σακχάρου

ROSSO RAY

Ακίδες Μέτρησης

ROSSO TEST

Συσκευή μέτρησης και παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος Rosso Test